Черно море Тича - Тунджа

Юноши 15г. | І-Дивизия ИЗТОК / 1-7 място