Тунджа - 13г. - Берое

Момчета до 13 г. | Източна 1-ва дивизия/класиране 1-7 място