Тунджа - 13г. - Черно море Тича - 13

Момчета до 13 г. | Източна 1-ва дивизия/класиране 1-7 място