"Шумен" - 13г.момчета - Тунджа - 13г.

Момчета до 13 г. | Източна 1-ва дивизия/класиране 1-7 място